Disco

Wat is de relatie tussen een Cafetaria en een loodgietersbedrijf?

Velen vragen zich soms af, hoe het komt dat bepaalde bedrijven worden gerelateerd aan bedrijven die als kerntaken niet eens dichtbij de andere bedrijven staan. Nu zijn er bepaalde bedrijven voor loodgieters die zich richten op bepaalde werkzaamheden die niet voorkomen op het regiem van Cafetaria’s. dan nog kan er op een of ander manier een relatie worden gezocht tussen deze twee ondernemingsvormen. In dit artikel wordt er getracht om over deze relatie wat licht te schijnen.

Loodgietersbedrijf

Ten eerste is van belang om wat over beide ondernemingen en de kerntaken van beide ondernemingen te bespreken. Het loodgietersbedrijf beoefent een gespecialiseerde dienst. De loodgieter is een dienstverlener, die zich richt op het oplossen van problemen die te maken hebben met:

 • Het dak
 • De verwarming
 • De riolering
 • Het afvoer
 • De waterleiding
 • De gasinstallatie

Voor dit beroep is gespecialiseerde kennis nodig. Problemen met een afvoer bijvoorbeeld, kunnen verslechteren indien de loodgieter niet weet hoe hij de zaak moet aanpakken. Het zelfde is van toepassing op de andere zaken waar de loodgieter de zorg over kan hebben.

Cafetaria

Een cafetaria is simpelweg bedoeld om even langs te komen voor een simpel snack. De bedoeling is nooit om er te lang te blijven hangen, gezien het niet een restaurant is. Feit is dat er bepaalde zaken als frietjes of snacks hier te vinden zijn. ‘Over smaak valt niet te twisten’. Dit wordt vaak gezegd wanneer men praat over eten. Vandaar velen de mening zijn toegedaan dat een kok op zich niet geschoold hoeft te zijn in zijn vak. Zolang de ‘gave’ er is om lekker te koken, is de klant al tevreden.

De relatie

De relatie tussen beide partijen kan zowel in de beginfase as in een later stadium worden opgebouwd. Denk maar aan de aanleg van een riolering. Daar heb je sowieso een loodgieter nodig.

Om nu te komen op de relatie tussen deze twee ondernemingen te weergeven, zullen wij eerst de cafetaria eigenaar wat problemen moeten bezorgen. Voor het ongemak, wordt gekozen voor een verstopte riolering. De cafetaria eigenaar en haar personeel, zijn niet in staat de verstopping op te lossen. Niet allen omdat men de expertise niet heeft, maar ook omdat men die tijd niet kan vrij krijgen om andere werkzaamheden te verrichten. In zulke gevallen is het verstandig om een expert in te huren. Zo is toepasselijk dat de verstopte riolering wordt aangepakt door de loodgieter. Meer nog kunnen de twee partijen niet gerelateerd worden. tenzij de cafetaria eigenaar zelf een loodgietersbedrijf heeft. Dan kan er bijvoorbeeld een relatie zijn in de financiële sfeer.er kan misschien ook worden bedacht een soort model waarbij de werknemers van de cafetaria ook in dienst zijn bij het loodgietersbedrijf. Zodoende is er een complete overlapping van kennis en kunde.de cafetaria eigenaar hoeft op zo een manier zich dus geen zorgen meer te maken over extra uitgaven aaneen loodgieter, gezien zijn werknemers alle relevante zaken zelf kunnen aanpakken.

Het verschil tussen een Cafetaria en een Disco

Snackbars of zoals in de volksmond meer bekend als Cafetaria’s, zijn onmisbaar in Nederland. Hier kom je vaak langs als je heel snel iets voor de innerlijke mens nodig hebt. Echter is er en ander soort innerlijke mens(de geest) die ook wel wat nodig heeft. Daarvoor is ook een bezoekje aan de disco een optie. In dit stuk wordt er gesproken over de verschillen tussen een cafetaria en een disco.

De te behandelen onderwerpen zijn:

 • Wat is een cafetaria nou precies?
 • Wat is een disco precies?
 • Business mogelijkheden
 • Ambiance
 • Doelgroep

Wat is een cafetaria nou precies?

Een cafetaria is een plek vaar het menukaart iets uitgebreider is dan alleen drank. Daar kan er veel meer verkregen worden. Denk hier bijvoorbeeld aan frituur, taart, cakes en dergelijke zaken die allemaal in horecabedrijven te vinden zijn. hier is in beginsel de focus meer gelegd op snacks. Daar zijn verschillende cafetaria’s op verschillende manieren gespecialiseerd in.

Wat is een disco precies?

Een disco aan de andere kant is een ontmoetings-of ontspanningsplek. Hier komen mensen vaak om uit te leven. Veel meer betekend een disco niet. Het gaat om het ontspannen en ervoor zorgdragen dat de bezoekers tevreden naar huis keren.

Business mogelijkheden

Zowel een cafetaria als een discokunnen niet zonder geld worden opgestart en zijn beiden commercieel. Niemand zal een cafetaria of een disco willen draaien waar er geen winst of geld wordt gemaakt. Echter kan het inkomen bij beide plekken verschillen. Denk maar aan een verschil in locatie. Als de disco goed gelegen is, en mensen die makkelijk kunnen bezoeken, zal de organisator van de evenementen er goed voordeel aan hebben. Het zelfde kan zich ook voordoen bij een cafetaria. Aan de andere kant kan een afgelegen locatie voor minder aantrekkingskracht zorgen om vervolgens te leiden tot een mindere bezoek en minder inkomen. Ook is het mogelijk dat zowel het café als de disco elkaar complimenteren. De cafébezoeker bezoekt vanwege zijn bezoek ook de disco en omgekeerd. Daar is er ook een mogelijkheid van samenwerking tussen beide partijen.

Ambiance

Bij een café ligt het meestal niet in de bedoeling dat mensen langdurig verblijven. Zodra de caféhouder zijn spul aan de man heeft gebracht wenst die over te gaan tot zijn volgende klant om zodoende zijn inkomen te blijven vergroten. Bij de disco aan de andere kant wenst men de klanten zo veel als mogelijk te entertainen en binnen te houden. Zodoende geeft de klant ok uit aan additionele zaken zoals alcohol of frisdranken. Dit betekent naast het normaal inkomen extra inkomen.

Doelgroep

Bij de café is er in beginsel geen limit voor wat de leeftijd van de bezoeker betreft. Zolang het gaat om mensen die zich op een juiste manier voordoen, kan het café de klant bedienen. Bij de disco is de zaak iets anders daar zijn het meestal volwassenen die de zaak mogen bezoeken. De wetgever heeft zo besloten en zal daarvoor ook zijn eigen wetenschappelijke reden voor hebben.

Voor meer informatie over dit onderwerp, bezoek de volgende links:

http://www.encyclo.nl/begrip/Cafetaria

https://www.youtube.com/watch?v=vPJcnUwAs-U

https://nl.wikipedia.org/wiki/Snackbar